Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Participació

Cal afavorir la participació ciutadana en el procés de presa de decisions, facilitant la intervenció activa dels ciutadans i ciutadanes en el diagnòstic, el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques que els afecten.

La participació ciutadana és una eina essencial del sistema democràtic, que permet el punt de trobada entre les necessitats de la ciutadania i l’acció de govern.