Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Presentar la sol·licitud de preinscripció

Us expliquem què cal tenir en compte i com es fa el tràmit a l'hora de presentar la preinscripció per als ensenyaments de de P3 a 4t d'ESO per al proper curs 2021-2022.

Consideracions generals^

La sol·licitud de preinscripció és una sol·licitud electrònica (SE) i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat. Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic (SI), en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.