Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:
El procés de preinscripció escolar s'inicia amb la preinscripció i acaba amb la formalització de la matrícula.
Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Educació infantil i primària

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de març
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d'abril.
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 30 d'abril
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 al 31 de maig.
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juny
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny.

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 2n cicle Educació Infantil, Primària i ESO: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre

Educació secundària obligatòria

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de març
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d'abril.
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 30 d'abril
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i 15 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 29 al 31 de maig.
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juny
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny.

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 2n cicle Educació Infantil, Primària i ESO: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre