Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafranca i el Departament d'Educació de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics del municipi, pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Com contactar-hi?

L'Oficina Municipal d'Escolarització està situada a l'edifici del Servei d'Educació, al carrer Amàlia Soler, 29

 • Telèfons: 93 892 07 66 - 93 892 03 58
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
 • Correu electrònic: [email protected]

Funcions de l'Oficina Municipal d'Escolarització

 • Desenvolupar i aplicar actuacions d'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió.
 • Oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi, especialment en relació amb la programació de l'oferta educativa, la gestió de l'admissió de l'alumnat, l'aplicació de les mesures específiques per a l'equitat escolar, la inclusió escolar i la cohesió social, l'establiment de les adscripcions entre centres, la determinació de la reserva de llocs escolars per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques i l'aplicació del criteri de prioritat de la proximitat del domicili o del lloc de treball al centre educatiu en el procés d'admissió.
 • Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya.
 • Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats.
 • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d'acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d'aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat
 • Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.
 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.
 • Altres funcions que se li puguin atribuir relacionades amb les anteriors.

 

Normativa

És important que les famílies coneguin l'existència de la normativa -un decret marc i una resolució- que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix.

 • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya
 • Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.