Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina Municipal d'Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafranca i el Departament d'Educació de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics del municipi, pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:

  • Obtenir informació de què cal fer per sol·licitar una plaça escolar.
  • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matrícula.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.
  • Sol·licitar centre escolar per a l'alumnat nouvingut, una vegada hagi començat el curs.

Com contactar-hi?

L'Oficina Municipal d'Escolarització està situada a l'edifici del Servei d'Educació, al carrer Amàlia Soler, 29

  • Telèfons: 93 892 07 66 - 93 892 03 58
  • Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
  • Correu electrònic: smorato@vilafranca.org

NORMATIVA

És important que les famílies coneguin l'existència de la normativa -un decret marc i una resolució- que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix.

  • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya
  • Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.
Accessibilitat