Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Que són ?
Els programes de formació i inserció (PFI) ofereixen als joves que no obtinguin l’ESO, d’entre 16 i 21 anys una segona oportunitat que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur, i que alhora els permeti l’assoliment de competències professionals pel mercat laboral.
 
Qui  hi pot accedir?

Els programes de formació i inserció estan dirigits  als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i han de tenir coma mínim  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment fins a 21 anys.
 
Quant de temps dura? 
Els programes de formació i inserció tenen una durada d’un curs escolar de setembre a juny (1000h).

Com s’organitza?
Els programes de formació i inserció, s’organitzen de la següent manera:
•    Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
•    Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
•    Accions de seguiment i orientació de l'alumnat.
El nombre d’alumnat per curs és entre 15 i 17 persones.

Quins tipus de modalitat hi ha?
Els programes de formació i inserció poden ser de 3 modalitats:
•    Pla de Transició al Treball (PTT).
•    Pla d’Iniciació Professional autoritzats pel el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (PIP autoritzats).
•    Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP).

Què s'obté en acabar?
La superació d’un programa de formació i inserció comporta:
•    Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció i acredita les competències professionals assolides.
•    Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
•    Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
•    Obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals que emet l’Administració laboral (SOC)
•    Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
    
On puc fer aquesta formació?
Vilafranca del Penedès disposa de 5 programes de formació i inserció:
 

Pla de Transició al Treball (PTT) ^

Especialitat:

•    Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
El curs te una durada total de 1.000 hores de formació teòrico-pràctica que inclouen 180 hores de pràctiques en empreses externes. .
Formació orientada a aprendre a realitzar operacions bàsiques de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal.lació i manteniment d'elements de xarxes elèctriques.
El curs  es duu a terme mitjançant la cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i  el Servei d’Educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
 

Lloc on s’imparteix
Institut Alt Penedès
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 17 17 19.
 

Formació i Aprenentatge Professional (FIAP)^

Especialitat:

Auxiliar de pintura
 

Lloc on s’imparteix
Institut Alt Penedès
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 17 17 19  |  657 234 601

Pla d'iniciació professional (PIP)^

Especialitats: 

•    Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
Te una durada total de 1.000 hores, que equival a un curs acadèmic:
•    615 hores del mòdul de formació professional (180 són pràctiques d'empresa)
•    335 hores del mòdul de formació general, activitats per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals i completar la formació bàsica (40 hores de tutoria). 
•    50 hores de formació complementària de reforç i aprofundiment.
El curs forma professionals, a nivell d’auxiliar, en perruqueria i estètica. Tècniques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, epilació, manicura i pedicura, atenent  al  client  i  preparant  els equips, materials  i  àrees  de  treball, operant  amb  la  qualitat indicada,  observant  les  normes  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  protecció  mediambiental corresponents.
El curs pertany al programa de Formació i Inserció, autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

•    Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
Te una durada total de 1.000 hores, que equivale a un curs acadèmic:
•    615 hores del mòdul de formació professional (180 són pràctiques d'empresa)
•    335 hores del mòdul de formació general, activitats per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals i completar la formació bàsica (40 hores de tutoria). 
•    50 hores de formació complementària de reforç i aprofundiment.
El curs forma professionals, a nivell d’auxiliar, en cuina i restauració. Operacions  bàsiques  de  preparació  i  conservació d’elaboracions culinàries  senzilles en l’àmbit  de  la  producció  en  cuina  i  les operacions de  preparació  i  presentació d’aliments  i begudes  en  establiments de restauració, assistint  en  els  processos de  servei i atenció al client,   seguint  els   protocols  de   qualitat   establerts,   observant les normes   d’higiene, prevenció de riscos laborals  i protecció mediambiental corresponents.
El curs pertany al programa de Formació i Inserció, autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Lloc on s’imparteix
Recinte de la Fassina, Av. Catalunya, 22  
Informació al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 03 58 
C/e educacio@vilafranca.cat

Accessibilitat