Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Educació especial

Les escoles d'educació especial són centres educatius que atenen infants les necessitats educatives dels quals no troben una resposta a l'escola ordinària. L'atenció de les necessitats educatives de l’alumnat escolaritzat en aquests centres comporta l'aplicació de programes curriculars diferenciats que prioritzen continguts referents a l’adquisició de l'autonomia personal i social; al desenvolupament de les actituds i capacitats de comunicació interpersonal; i a l'adquisició d'hàbits, destreses i coneixements bàsics que tendeixen a la comprensió de la realitat més immediata.

Vilafranca del Penedès disposa de l’escola Delta-Espiga, una escola d’educació especial concertada amb el Departament d’Ensenyament que atén nens i nenes de 3 a 18 anys de tota la comarca que presenten necessitats educatives especials greus i permanents.

Accessibilitat