Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Centres

 

Institut Alt Penedès (centre públic)
Codi centre: 08035362
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: equips i instal·lacions electrotècniques, mecanització
- Cicles formatius de grau superior: sistemes de regulació i controls automàtics, producció de mecanització, prevenció de riscos laborals
 

 

 

Institut Eugeni d'Ors (centre públic)
Codi centre: 08031459
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: gestió administrativa, comerç, explotació de sistemes informàtics
- Cicles formatius de grau superior: administració i finances, gestió del transport, administració de sistemes informàtics
 

Institut Milà i Fontanals (centre públic)
Codi centre: 08046736
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà (12-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: arts, humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
- Cicles formatius de grau mitjà: futbol, futbol sala
  

Escola Montagut (centre concertat)
Codi centre: 08031356
Oferta educativa: 2n cicle d'educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat (3-18 anys)
Especialitats:
- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut
 

 

 

 

Institut Nou de Vilafranca del Penedès (centre públic)
Codi centre: 08064970
Oferta educativa: ESO i batxillerat (12-18 anys)

Especialitats:

- Batxillerat: humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut.

 

Accessibilitat