Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació continuada

Per formació continuada entenem aquella formació que es va rebent al llarg de la vida i que respon a una exigència pròpia dels temps de canvi accelerat de la societat actual i que fan necessària la constant actualització de coneixements i habilitats. La formació continuada dona eines per facilitar els canvis i les millores professionals posteriors.

 

Consorci per a la normalització lingüística
Alt Penedès - Garraf

Oferta educativa: cursos de català per a adults
Servei públic

 

 

Cet-Penedès
Codi centre: 08059032
Oferta educativa: cicles formatius de grau superior, cursos de formació ocupacional, cursos de reciclatge de treballadors
Especialitats: 
- Cicles formatius de grau superior: administració de sistemes informàtics, desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Centre privat

 

 

Servei d'Ocupació i Formació - La Fassina
Oferta educativa: formació ocupacional

Accessibilitat