Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ensenyament musical

Des de la convicció que els ensenyaments artístics són essencials per al desenvolupament personal i social de les persones, l’educació musical es considera una base fonamental de la competència cultural i artística, una de les vuit competències bàsiques establertes per la Unió Europea.
El sistema educatiu parla de formar ciutadans capacitats per comprendre el món on viuen, relacionar-se i continuar aprenent. La formació en la competència artística i cultural ha de ser present en la vida quotidiana de les persones per fomentar-ne la creativitat, la imaginació i l'expressió d’idees i sentiments.

L’Ajuntament de Vilafranca va ser pioner des dels primers anys de la recuperació democràtica en introduir la música a les escoles públiques, dotant-les d’especialites en ensenyament musical. Aquesta feina té continuïtat actualment amb altres iniciatives com la cantata anual de l’alumnat de 6è de primària de la vila, les audicions de petit format de la Fira Musical, etc.

El marc legal actual recull l’especial responsabilitat de les corporacions locals en les condicions de creació i funcionament de les escoles de música, que han d’estar clarament connectades amb el seu context socio-cultural i han de ser un referent en la vida cultural local. Per això, i paral·lelament a les iniciatives anteriors, l’Ajuntament de Vilafranca va crear l’any 1999 l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet. L’objectiu més important del centre és inspirar en els seus alumnes l’amor per la música i la necessitat de relacionar-s’hi al llarg de la vida, ja sigui com a oient, com a intèrpret o com a participant en un esdeveniment musical.

Accessibilitat