Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Educació d’adults

La formació d’adults d’adreça als ciutadans que volen o necessiten seguir formant-se en els ensenyaments bàsics: obtenir el graduat en educació secundària, preparar una prova d’accés a un cicle de formació professional, aprendre o perfeccionar una llengua, adquirir competències en tecnologies de la informació i la comunicació, etc.

Els centres de formació d’adults són uns eina important per permetre duu a la pràctica el principi d’una educació al llarg de tota la vida. L’educació permanent ha de posar a l’abast dels ciutadans les possibilitats educatives que ofereix la societat que els acull, des de recuperar i reprendre els estudis bàsics inacabats fins a millorar les competències professionals i personals.

 • Centre de Formació d'Adults
  Codi centre: 08062092
  Oferta educativa: accés a cicles formatius de grau mitjà i superior; accés a la Universitat  a majors de 25 anys; cursos d'informàtica, llengua castellana i llengua catalana.
  Centre públic
   
 • Centre d'estudis Vilafranca Excellens
  Codi centre: 08064660
  Oferta educativa: 2n cicle d'ESO, accés a cicles formatius de grau superior
  Centre privat
Accessibilitat