Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Activitats de suport educatiu als centres

Les activitats de suport educatiu als centres són activitats vinculades al currículum escolar, que permeten als infants i joves conèixer el seu entorn més proper i participar en projectes culturals, esportius, de promoció de conductes saludables, d'educació ambiental, d'expressió plàstica, etc., que fomenten un esperit crític i valors com ara la solidaritat i el civisme amb una clara intencionalitat educativa.

Aquestes activitats estan impulsades i coordinades des de diferents serveis municipals i es dissenyen a partir dels recursos de que disposa el propi municipi (museus, festes i tradicions arrelades al territori, etc.), entenent la ciutat com un agent educador de primer ordre. 

A qui van adreçades?

A tots els centres escolars d'educació infantil, primària i secundària de Vilafranca.
Els diferents departaments de l'Ajuntament proposen als centres educatius una àmplia oferta de xerrades, tallers, jornades informatives, visites i exposicions, amb l'objectiu que cada equip docent pugui decidir quines propostes els interessa incloure en la seva programació anual.