Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Infantil. Primer cicle. Llars d'infants

Les llars d'infants són centres educatius que acullen infants fins els 3 anys d'edat. Aquesta etapa educativa no és obligatòria i és per això que les famílies poden decidir si volen escolaritzar els seus fills i filles. Tot i que l'oferta de places al nostre municipi és força elevada, no es pot garantir que hi hagi plaça per tots els infants que la sol·licitin.

A la nostra vila hi ha un total de quatre llars d'infants públiques (les llars municipals d'infants) i tres llars d'infants privades (una d'elles subvencionada pel Departament d'Ensenyament). 

L'assistència a les llars no és gratuïta. En el cas de les llars municipals d'infants una part del cost de la plaça està subvencionat per les administracions (Ajuntament i Departament Educació de la Generalitat de Catalunya) i l'altra és la que han de pagar les famílies. 

Accessibilitat