Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Infantil. Primer cicle. Llars d'infants

Les llars d'infants són centres educatius de primer cicle d’educació infantil que acullen infants fins els 3 anys d'edat. Aquesta etapa educativa no és obligatòria i és per això que les famílies poden decidir si volen escolaritzar els seus fills i filles. Les llars d’infants són un servei educatiu de pagament.

A la nostra vila hi ha un total de quatre llars d'infants públiques (les llars d’infants municipals) i tres llars d'infants privades (una subvencionada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya). 

En el cas de les llars d’infants municipals:

  • Curs Infantil 0 i Infantil 1 és de pagament per a les famílies (una part del cost de la plaça està subvencionat pe l’Ajuntament de Vilafranca i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l'altra, és la que han de pagar les famílies).
  • Curs Infantil 2,  el servei d’escolarització és gratuït  per a les famílies (una part del cost de la plaça està subvencionat per l’Ajuntament de Vilafranca i la resta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya).  La resta de serveis (menjador, acollida i horari ampliat) són de pagament, tot i que també estan finançats per l’Ajuntament.