Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Itineraris formatius específics

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnat d’entre 16 i 20 anys (durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. 

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

A Vilafranca del Penedès s'imparteix l'intinerari formatiu específic d'Auxiliar en vendes i atenció al públic.

Més Informació

Lloc on s’imparteix

Institut Alt Penedès
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 890 22 14.

Portes obertes 4 de març de 2024 a les 18:00 h

Preinscripció