Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Formació Professional Inicial

Pots triar entre 28 cicles formatius de 14 famílies professionals.

Més informació Tria educativa Generlitat de Catalunya.

Jornades de portes obertes:

Centre Data Hora
Escola Enoturisme Pendent       
Institut Alt Penedès 27/02/2023 18:00h reservar cita a la web del centre
Escola Arsenal Pendent
Institut Milà i Fontanals 11/03/2023 cal reservar cita a la web del centre
Institut Eugeni d'Ors 15/03/2023 19:30h
Institut Intermunicipal 11/04/2023 CFGM 18:30h
Escola Agrària Mercè Rosell 22/03/2023 18:00h cal inscripció a la web del centre

L’alumnat que es forma en els cicles d’aquest àmbit es capacita per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, assegurant la satisfacció de la clientela i/o persones usuàries i actuant segons la normativa vigent.

Estudis
CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i Finances (formació DUAL)

Centres on s'imparteixen:
Institut Eugeni d’Ors.Vilafranca del Penedès
Institut Escolar Intermunicipal.Sant Sadurní d’Anoia

Els cicles que es poden cursar a la comarca dins d’aquest àmbit formen l’alumnat en diversos aspectes, com el desenvolupament d’activitats de distribució i comercialització, la gestió de les operacions del transport de mercaderies i de viatgers, o el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis.

Estudis
CFGM Activitats Comercials (formació en DUAL)
CFGS Transport i Logística (formació en DUAL)
CFGS Màrqueting i publicitat, perfil professional Enològic

Centres on s'imparteixen
Institut Eugeni d’Ors. Vilafranca del Penedès
Esc. Viticultura i Enologia. Mercè Rossell i Domènech. Sant Sadurní d’Anoia

L’alumnat que es formi en algun dels cicles formatius que dins d’aquest àmbit s’imparteixen a la comarca, estaran capacitats per instal•lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. D’altra banda, es poden formar per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.

Estudis
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (formació en  DUAL)

Centre on s'imparteixen
Institut Eugeni d’Ors. Vilafranca del Penedès

Els cicles formatius d’aquesta família capaciten l’alumnat per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació o per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials.

Estudis
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGS Automatització i robòtica industrial (formació en  DUAL)

Centre on s'imparteixen
Institut Alt Penedès. Vilafranca del Penedès

Aquesta família d’estudis compta amb dues propostes formatives a la comarca. Al cicle que capacita per fer cures auxiliars d'infermeria i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental, s’hi afegeix un nou cicle que permet treballar per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica.

Estudis
CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria
CFGS Documentació i administració sanitària

Centre on s'imparteixen
Institut Milà i Fontanals. Vilafranca del Penedès

Aquest cicle formatiu permet obtenir el títol oficial de Guia, informació i assistència turística, adaptat al perfil professional de l’enoturisme, que permet la inserció professional en dos sectors molt interrelacionats: l’enoturisme i el turisme en general.

Estudis
CFGS Guia, Informació i Assistència Turístiques: Enoturisme (formació en  DUAL)

Centre on s'imparteix
Institut de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya. Vilafranca del Penedès

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Estudis
CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

Centre on s'imparteix
Institut Milà i Fontanals. Vilafranca del Penedès

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a terme activitats d'iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d'adults. També capacita per acompanyar l'equip durant la pràctica esportiva.

Estudis
CFGM Futbol

Centre on s'imparteix
Institut Milà i Fontanals. Vilafranca del Penedès

En aquesta família, la comarca ofereix la formació per l'atenció a les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional i, d’altra banda, un cicle formatiu per posar en marxa projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil.

Estudis
CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència
CFGS Educació Infantil

Centre on s'imparteix
-Institut Escolar Intermunicipal.Sant Sadurní d’Anoia

Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un producte gràfic en suport web adequat als objectius comunicatius inicials.

Estudis
CFGM Assistència al producte gràfic imprès
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu
CFGS Gràfica impresa (formació en FEP)
CFGS Gràfica audiovisual (formació en FEP)

Centre on s'imparteix
EA Municipal Arsenal. Vilafranca del Penedès

Aquests estudis capaciten per dissenyar joies o prototipus de joieria tenint en compte els aspectes creatius, tècnics i econòmics.

Estudis
CFGM Procediments de joieria artística
CFGS Joieria artística (formació en FEP)

Centre on s'imparteix
EA Municipal Arsenal. Vilafranca del Penedès

Els estudis postobligatoris d’aquesta família formen en el sector de l’oli i del vi. D’una banda, capaciten per extreure l'oli d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments, i de l’altra capaciten l’alumnat per gestionar la secció vitivinícola de la indústria alimentària, mitjançant la programació, preparació i supervisió dels recursos disponibles i els treballs necessaris per complir els plans de producció, qualitat i protecció ambiental.

Estudis
CFGM Olis d'Oliva i Vins
CFGS Vitivinicultura (formació en  DUAL)

Centre on s'imparteix
Esc. Viticultura i Enologia. Mercè Rossell i Domènech. Sant Sadurní d’Anoia

Els estudis postobligatoris que s’ofereixen a la comarca dins d’aquesta especialitat capaciten l’alumnat per determinar processos de mecanització, així com planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament.

Estudis
CFGM Mecanització
 

Centre on s'imparteix
Institut Alt Penedès. Vilafranca del Penedès

Estudis que capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Estudis
CFGS Mecatrònica Industrial

Centre on s'imparteix
Institut Alt Penedès. Vilafranca del Penedès

Accessibilitat