Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Educació secundària

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 4 de març de 2022.
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària: del 7 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos.
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO: del 9 al 21 de març de 2022, ambdós inclosos.
 • Presentació de documentació: fins al 23 de març de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2022.
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 22 al 28 d'abril de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022.
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 9 de maig de 2022.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2022.
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 27 de maig a l'1 de juny de 2022, ambdós inclosos.
 • Publicació de l'oferta definitiva: 9 de juny de 2022.
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2022.

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 2n cicle Educació Infantil, Primària i ESO: del 21 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre: 30 de setembre de 2022.
Accessibilitat