Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Més informació Tria educativa Generlitat de Catalunya.

Calendari de preinscripció

 

Batxillerat

Vilafranca disposa de 5 centres d'ensenyament que ofereixen batxillerat:

Quatre instituts públics:

Especialitzats en humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut:

Especialitzat en arts, humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut

I un centre privat, especialitzat en humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut:

Accessibilitat