Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Batxillerat

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 19 d'abril de 2022.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022, ambdós inclosos.
 • Presentació de documentació: fins el 27 d'abril de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022.
 • Presentació de reclamacions al barem provisional: del 23 al 30 de maig de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022.
 • Sorteig del número de desempat: 3 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 9 de juny de 2022.
 • Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2022. 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 22 de juny de 2022.

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 23 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 5 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Per a l'accés als estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat

 • Publicació al web del Departament d'Educació de la relació de centres que ofereixen doble titulació: no més tard del 21 de març de 2022.
 • Publicació a cada centre de l'oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 24 de març de 2022.
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 28 de març a l'1 d'abril de 2022.
 • Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 8 d'abril de 2022.
Batxillerat

Vilafranca disposa de 6 centres d'ensenyament que ofereixen batxillerat:

Cinc instituts públics:

Especialitzats en humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut:

Especialitzat en arts, humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut

I un centre privat, especialitzat en humanitats i ciències socials, tecnologia, ciències de la naturalesa i salut:

Accessibilitat