Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Altres ensenyaments

Vilafranca disposa de centres educatius especialitzats i d'estudis superiors. Són els següents:

A més, a Vilaranca trobareu:

Ensenyament d'idiomes

Idiomes

Consorci per a la normalització lingüística Alt Penedès - Garraf

Oferta educativa: cursos de català per a adults.
· Servei públic.

Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès (EOI)

Codi centre: 08065652
Oferta educativa: cursos d'idiomes.
Especialitats: francès, anglès.
· Centre públic.
· Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància a l'IOC (Institut Obert de Catalunya).
· La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 • Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol de 2022.
 • Publicació de l'oferta de places: 22 de juliol de 2022.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: A partir de les 9.00 h del 31 d'agost fins a les 15.00 h del 5 de setembre de 2022.
 • Presentació presencial de sol·licituds: 5 de setembre de 2022 fins a les 14.00 h
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: del 31 d'agost al 5 de setembre de 2022, fins a les 15.00 h
 • Consulta de l'aula per a la realització del test de nivell: a partir de les 18.00 h del 6 de setembre de 2022 al web del centre.
 • Test de nivell: del 7 al 9 de setembre de 2022. Per als idiomes per als quals estigui disponible un test de nivell telemàtic, el període per a fer-ho s'inicia en el moment de fer la preinscripció i fins a les 23.59 h de l'11 de setembre.
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell de forma presencial): des de les 12.00 h del 12 de setembre fins a les 12.00 h del 14 de setembre de 2022.
 • Sorteig per a l'assignació de places: 14 de setembre de 2022 (consulta a partir de les 20 hores).
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20.00 h del 14 de setembre fins a les 23.59 h del 16 de setembre de 2022.
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 20 de setembre de 2022 des de les 12.00 h (anglès), 21 de setembre de 2022  des de les 9.00 h fins a les 23.59 h (tots els idiomes, anglès inclós).
Formació d'adults i formació continuada

Centre de Formació d'Adults

Codi centre: 08062092
Oferta educativa: accés a cicles formatius de grau mitjà i superior; accés a la Universitat a majors de 25 anys; cursos d'informàtica, llengua castellana i llengua catalana.
· Centre públic.
Centre d'estudis Vilafranca Excellens

Codi centre: 08064660
Oferta educativa: 2n cicle d'ESO, accés a cicles formatius de grau superior.
· Centre privat.

Cet-Penedès

Codi centre: 08059032
Oferta educativa: cicles formatius de grau superior, cursos de formació ocupacional, cursos de reciclatge de treballadors.
Especialitats: Cicles formatius de grau superior: administració de sistemes informàtics, desenvolupament d'aplicacions informàtiques.
· Centre privat.

Servei d'Ocupació i Formació - La Fassina

Oferta educativa: formació ocupacional.

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 25 de maig de 2022.
 • Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2022.
 • Presentació de sol·licituds: del 21 al 29 de juny de 2022.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2022 a partir de les 14.00 h.
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juliol de 2022. 
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 6 al 12 de juliol de 2022. 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juliol de 2022 a les 14.00 h.
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 15 de juliol de 2022 a les 14.00 h.

Matricula

 • Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2022.
Accessibilitat