Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Notícia

Publicades les llistes definitives d’admesos a cada centre educatiu de Vilafranca per al curs 2019-2020

12 de juny de 2019

Aquest dimecres dia 12 de juny s’han publicat les llistes definitives d’admesos a cada centre educatiu de Vilafranca per al curs vinent. Per tant, les famílies amb fills o filles que havien sol•licitat plaça en algun nivell de les etapes de segon cicle d’educació infantil, primària o secundària obligatòria en un centre de Vilafranca, han pogut finalment sortir de dubtes.
Les llistes amb el resultat de la preinscripció escolar per al 2019-2020 mostren que la major part dels aspirants a l'assignació d'un centre educatiu han aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien sol•licitat.
A P3, l’oferta definitiva és de 439 places. Aquesta oferta de places inclou dos grups a cada centre excepte a l’escola Pau Boada i al col•legi Sant Josep que compten amb un sol grup, cosa que representa un total de 18 grups de P3 en el conjunt de la vila. 
S’han rebut 407 sol•licituds de P3 i finalment s’han assignat 404 places als centres de la vila. Un 97,3% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció; un 1,7% a un centre triat en segona, tercera, quarta o cinquena opció; i, finalment, quatre sol•licituds (un 1%) s’ha assignat d’ofici en un centre no sol•licitat.
Pel que fa al 1r curs de l’ESO, que és un altre nivell que concentra una bona part de les incorporacions a un nou centre educatiu, l’oferta definitiva de places a Vilafranca és de 452, repartides en 15 grups per al conjunt d’instituts públics a més de les places disponibles als centres concertats. Cal tenir en compte que aquests centres compten amb un gruix important d’alumnat que prové de l’últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada; per tant, no ha hagut de fer preinscripció.
S’han rebut 464 sol•licituds de 1r d’ESO i finalment s’han assignat 452 places als centres de Vilafranca. D’aquestes, un 92,4% s’han assignat al centre escollit en primera opció, un 3,1% a la segona, un 2,9% a la tercera i un 1,1% a la quarta. Dues sol•licituds (un 0,4%) s’ha assignat d’ofici en un centre no sol•licitat.
Pel que fa a la resta de nivells, de P4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 87 sol•licituds de les quals se n’han pogut atendre 17. La resta són bàsicament sol•licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d’ESO s’han rebut 33 sol•licituds, de les quals se n’han pogut atendre 7 i la resta no s’han pogut assignar per les mateixes raons que en el cas anterior.
Per a tots els nivells, si les escoles i instituts no han pogut admetre tot l’alumnat que l’havien demanat en primera opció, es publica una llista d’espera on consten, ordenades d’acord amb la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol•licituds que no s’han pogut atendre. Quan es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, d’ajustament de l’ESO, de confirmació de continuïtat dels alumnes, o com a resultat d’una baixa fins al dia 5 de setembre de 2019, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment. Per tant, encara hi pot haver canvis respecte a les llistes que es ara es publiquen.
Les famílies poden comprovar els resultats de l’assignació de places a les mateixes escoles i instituts, així com a l’Oficina Municipal d'Escolarització. Un cop consultades les llistes, ja poden començar a preparar tota la documentació per a la matrícula, que serà del 20 al 26 de juny per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i el primer nivell d’ESO. El període de matriculació o confirmació de plaça per a 2n, 3r i 4t d'ESO serà del 27 de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos.