Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

L’Ajuntament dóna suport a AFA de cinc escoles per impulsar casals d’estiu inclusius

02 de juny de 2021

Un any més, un nombre important d’AFAs de centres educatius de Vilafranca han tirat endavant l’organització de Casals d’Estiu en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca.  Aquesta col·laboració es concreta amb la signatura dels corresponents convenis.

Les AFAs que enguany impulsen aquests casals són les de les escoles Mas i Perera, Baltà i Elias, Cristòfor Mestre, Dolors Piera i Estalella i Graells. Com a novetat, el casal d’estiu que impulsa l’AFA de l’escola Mas i Perera s’ubicarà a les instal·lacions de l’escola Pau Boada.

La regidora d’Educació, Meritxell Montserrat, agraeix explícitament la implicació i el compromís de les AFAs a l’hora de garantir una oferta d’activitats de lleure educatiu a l’estiu per als infants de les seves escoles. Enguany, l’oferta de places s’ha mantingut i se n’oferiran un total de 590, un nombre similar al de l’any passat. Finalment al 2020 hi van assistir 406 infants.

La regidora també destaca la importància d’establir acords i teixir complicitats amb agents educatius locals, com són les AFAs, “per impulsar, en el marc de les activitats de lleure d’estiu, dinàmiques que aportin valor afegit als infants i joves, tot atenent a les seves necessitat educatives i de lleure. En el context actual, aquesta àmplia oferta de casals d’estiu han d’esdevenir una eina essencial d’aprenentatge i socialització que contribueixi a la cohesió social i la inclusió”.

Xell Montserrat també destaca la importància que molts joves de Vilafranca i comarca “puguin participar com a monitors i monitores de lleure en aquests casals i, per tant, que sigui una sortida laboral per a un col·lectiu que no disposa ara mateix de totes les oportunitats  d’ocupabilitat que serien desitjables i que els permetrien desenvolupar amb èxit el seu projecte de vida”.

Aportació de recursos municipals

Per fer possibles els casals d’estiu, l’Ajuntament ha destinat una dotació important de recursos que es preveu que acabarà essent d’aproximadament uns 75.000€. Aquest import inclou la cessió dels espais de les cinc escoles i l’assumpció de les despeses de neteja i desinfecció de les instal·lacions, el finançament d’un percentatge important de les quotes dels infants en situació de vulnerabilitat social a través d’un sistema de beques (l’any passat van ser un 25% del total d’infants que van assistir als casals), així com el monitoratge de reforç per atendre l’alumnat amb necessitats eductives especials garantint el principi d’inclusió en les activitats de lleure d’estiu.

A banda dels infants que seran beneficiaris d’una beca donada la seva situació de vulnerabilitat, la resta d’infants que s’inscriguin als casals d’estiu que organitzen les AFAs amb el suport de l’Ajuntament ho faran amb un bonificació aproximada del 30% sobre el cost real del servei, ja que el fet de disposar d’una aportació econòmica d’aproximadament 15.000€ per AFA fa que el cost de l’activitat pugui ser menor per a les famílies.  Amb això també s’aconsegueix un altres dels objectius compartit per l’Ajuntament i les AFAs: que els Casals d’Estiu siguin el màxim d’accessibles.

L’Ajuntament de Vilafranca té la voluntat de seguir col·laborant  i teixint complicitats amb les AFAs i, si és possible, ampliar encara més la xarxa d’agents educatius i d’entitats del territori que s’hi vulguin alinear per tal d’oferir en el futur activitats de lleure d’estiu de qualitat, accessibles i inclusives, en la línia dels compromisos adquirits en el marc de l’Aliança Educació 360.

Accessibilitat