Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

El PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins col•labora a incrementar el valor paisatgístic d’espais públics a Vilafranca

26 de maig de 2016

L’alumnat del Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball de l’especialitat de Vivers i Jardins han col•laborat amb el Servei de Parcs i  Jardins de l’Ajuntament de Vilafranca portant a terme un projecte de millora d’un carril bici  ubicat al carrer del Camí Fariner i l’avinguda de Tarragona, molt a prop de l’IES Alt Penedès.
Aquesta actuació forma part del projecte integrat que elabora l’alumnat del PFI-PTT de Vilafranca del Penedès 2015-2016, format per 11 joves d’entre 16 i 21 anys, els quals han participat en el disseny, el replantejament de la zona, les millores del sòl, la implementació de les espècies vegetals seleccionades i la instal•lació d’elements decoratius per acabar d’ornamentar i millorar l’espai. La planta seleccionada ha estat Pennisetum Villosum, espècia pertanyent a la família de les gramínies, i l’han acabat amb escorça de pi.
El pla d’estudis del PFI-PTT combina una formació professional del sector, amb aprenentatges de tipus més general sobre coneixements de l’entorn social, llengua, matemàtiques, tecnologies de la informació i la comunicació, amb activitats aplicades a la vida quotidiana i altra formació relacionada amb el seu desenvolupament personal i d’assessorament professional.
Aquestes actuacions, per una banda, permeten a l’alumnat  adquirir  les competències professionals del sector en entorns productius reals i, per altra, són actuacions que tenen una repercussió important en el territori, ja que es plantegen amb la finalitat d’incrementar el valor paisatgístic d’espais públics de Vilafranca.
El Pla de Transició al Treball és un Programa de Formació i Inserció adreçat a joves que no han obtingut el graduat en ESO, que volen formar-se en un ofici i/o retornar al sistema educatiu reglat.   
El PFI-PTT es duu a terme mitjançant la cooperació entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vilafranca i, des del curs 2013-2014, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

Accessibilitat