Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Programes de formació i inserció

Que són ?
Els programes de formació i inserció ofereixen als joves que no obtinguin l’ESO, d’entre 16 i 21 anys una segona oportunitat que els permeti reincorporar-se al sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament prematur, i que alhora els permeti l’assoliment de competències professionals per al mercat laboral.
 
Qui  hi pot accedir?

Nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat (ESO), i han de tenir coma mínim 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment fins a 21 anys.
 
Quant de temps dura? 
Els programes de formació i inserció tenen una durada d’un curs escolar de setembre a juny (1000h).

Com s’organitzen? Els programes de formació i inserció, s’organitzen de la següent manera:

 • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumnat.
 • El nombre d’alumnat per curs és entre 15 i 17 persones.

Què s'obté en acabar? La superació d’un programa de formació i inserció comporta el següent:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s'ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d'accès
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d'acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Auxiliar d’imatge personal. Perruqueria i estètica (PFI)

Durada total de 1.000 hores, que equival a un curs acadèmic:

 • 615 hores del mòdul de formació professional (180 són pràctiques d'empresa)
 • 335 hores del mòdul de formació general, activitats per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals i completar la formació bàsica (40 hores de tutoria). 
 • 50 hores de formació complementària de reforç i aprofundiment.

El curs forma professionals, a nivell d’auxiliar, en perruqueria i estètica. Tècniques de neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent  al  client  i  preparant  els equips, materials  i  àrees  de  treball, operant  amb  la  qualitat indicada,  observant  les  normes  de  prevenció  de  riscos laborals i protecció  mediambiental corresponents.

Pertany al programa de Formació i Inserció, autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Lloc on s’imparteix
Recinte de la Fassina, Av. Catalunya, 22  
Informació al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 07 66 
C/e educacio@vilafranca.cat

Jornades de portes obertes:
Dijous, 27 de maig, primera sessió a les 18 h. i la segona sessió a les 19 h.
Dijous, 3 de juny, primera sessió a les 18 h. i la segona sessió a les 19 h.
Reserva de plaça al telèfon 93 892 07 66 o per correu a educacio@vilafranca.cat

Procés de preinscripció:

Presentació de sol·licituds: sol·licitud telemàtica del 10 de maig al 30 de juny.

Xerrada informativa i prova de selecció: de l'1 al 2 de juliol. Un cop realitzada la sol·licitud de preinscripció, es convocarà als participants a una xerrada informativa i es realitzarà una prova de selecció. Caldrà portar la següent documentació acreditativa pels criteris de selecció: Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

Entrevista d’orientació i valoració: del 5 al 13 de juliol. El dia de la xerrada es donarà hora per l’entrevista personal.

Publicació de la llista d’alumnes admesos: 16 de juliol. Consulta-ho clicant aquí.

Període de  matriculació: del 20 al 29 de setembre. Es comunicarà a l'alumnat seleccionat la documentació que ha de portar i el dia que ha de venir a formalitzar la matrícula.

Per a més informació: 
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler, 29
Tel. 93 892 07 66
Correu electrònic: educacio@vilafranca.cat

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració (PFI)

Durada total de 1.000 hores, que equival a un curs acadèmic:

 • 615 hores del mòdul de formació professional (180 són pràctiques d'empresa)
 • 335 hores del mòdul de formació general, activitats per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals i completar la formació bàsica (40 hores de tutoria). 
 • 50 hores de formació complementària de reforç i aprofundiment.

El curs forma professionals, a nivell d’auxiliar, en cuina i restauració. Operacions  bàsiques  de  preparació  i  conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció  en  cuina  i  les operacions de  preparació  i  presentació d’aliments  i begudes  en  establiments de restauració, assistint  en  els  processos de  servei i  atenció al client, seguint els  protocols  de   qualitat   establerts,   observant les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals  i protecció mediambiental corresponents.
El curs pertany al programa de Formació i Inserció (PFI), autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Està gestionat i finançat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Lloc on s’imparteix
Recinte de la Fassina, Av. Catalunya, 22  
Informació al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler, 29
Tel. 93 892 07 66
C/e educacio@vilafranca.cat

Jornades de portes obertes:
Dijous, 27 de maig, primera sessió a les 18 h. i la segona sessió a les 19 h.
Dijous, 3 de juny, primera sessió a les 18 h. i la segona sessió a les 19 h.
Reserva de plaça al telèfon 93 892 07 66 o per correu a educacio@vilafranca.cat

Procés de preinscripció:

Presentació de sol·licituds: sol·licitud telemàtica del 10 de maig al 30 de juny.

Xerrada informativa i prova de selecció: de l'1 al 2 de juliol. Un cop realitzada la sol·licitud de preinscripció, es convocarà als participants a una xerrada informativa i es realitzarà una prova de selecció. Caldrà portar la següent documentació acreditativa pels criteris de selecció: Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

Entrevista d’orientació i valoració: del 5 al 13 de juliol. El dia de la xerrada es donarà hora per l’entrevista personal.

Publicació de la llista d’alumnes admesos: 16 de juliol. Consulta-ho clicant aquí.

Període de  matriculació: del 20 al 29 de setembre. Es comunicarà a l'alumnat seleccionat la documentació que ha de portar i el dia que ha de venir a formalitzar la matrícula.

Per a més informació: 
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler, 29
Tel. 93 892 07 66
Correu electrònic: educacio@vilafranca.cat

Programa Penedès Televió Cuines del món

Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques (PTT)

Durada del curs:
1.000 hores de formació teòrico-pràctica que inclouen 180 hores de pràctiques en empreses externes.

Formació orientada a aprendre a realitzar operacions bàsiques de mecanització i muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i manteniment d'elements de xarxes elèctriques.
El curs  es duu a terme mitjançant la cooperació entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i  el Servei d’Educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Portes obertes:
Amb cita prèvia a l'Institut Alt Penedès.
Reserva de plaça al Tel. 93 890 22 14 o per correu al info@institutaltpenedes.cat

Lloc on s’imparteix
Institut Alt Penedès
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 890 22 14.

Procés de preinscripció:

•    Publicació oferta el 7 de maig
•    Presentació sol·licituds del 10 al 21 de maig Preinscripció presencial amb cita prèvia a l’Institut Alt Penedès 
•    Entrevistes d’orientació i valoració: del 10 al 28 de maig
•    Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny
•    Presentació de reclamacions: del 4 a l’11 de juny
•    Sorteig per determinar l’ordenació de sol•licituds: 4 de juny (el número de desempat és el 6.626
•    Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny. Consulta aquí el resultat
•    Publicació de la llista d’alumnes admesos: 6 de juliol. Consulta el resultat

Documentació que cal aportar el dia de la preinscripció:
1.    Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2.    Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
3.    Quan el domicili habitual que s'al•lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o
volant municipal de convivència.
4.    Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a
l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també ha de presentar:
5.    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6.    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Període de  matriculació: de l’1 al 10 de setembre

Per a més informació:

 • Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 tel. 93 892 07 66. Correu electrònic: educacio@vilafranca.cat
 • Institut Alt Penedès. Av. Tarragona, s/n de Vilafranca del Penedès. tel. 93 890 22 14. Correu electrònic: a8960023@xtec.cat 

Auxiliar de pintura (FIAP)

Durada del curs:
1.000 hores de formació teòrico-pràctica que inclouen 180 hores de pràctiques en empreses externes.

Formació orientada a aprendre a realitzar operacions auxiliars de pintura, fer revestiments amb pastes i pintures, aplicar imprimacions i pintures protectores, així com col·laborar en l'envernissat i empaperat sobre qualsevol superfície.

Portes obertes:
Amb cita prèvia a l'Institut Alt Penedès.
Reserva de plaça al Tel. 93 890 22 14 o per correu al info@institutaltpenedes.cat

Lloc on s’imparteix
Institut Alt Penedès
Av. Tarragona, s/n.
Tel. 93 890 22 14.

Procés de preinscripció:

•    Publicació oferta: 7 de maig  
•    Presentació sol·licituds: del 10 al 21 de maig Preinscripció presencial amb cita prèvia a l’Institut Alt Penedès 
•    Entrevistes d’orientació i valoració: del 10 al 28 de maig
•    Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny
•    Presentació de reclamacions: del 4 a l’11 de juny
•    Sorteig per determinar l’ordenació de sol•licituds: 4 de juny
•    Publicació de les llistes de sol•licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny
•    Publicació de la llista d’alumnes admesos: 6 de juliol

Documentació que cal aportar el dia de la preinscripció:
1.    Formulari de sol·licitud d’inscripció.
2.    Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.
3.    Quan el domicili habitual que s'al•lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o
volant municipal de convivència.
4.    Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a
l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
5.    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
6.    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona
sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Període de matriculació: de l’1 al 10 de setembre

Per a més informació:

 • Servei d’Educació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Edifici de l'Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 tel. 93 892 07 66. Correu electrònic: educacio@vilafranca.cat
 • Institut Alt Penedès. Av. Tarragona, s/n de Vilafranca del Penedès. tel. 93 890 22 14. Correu electrònic: info@institutaltpenedes.cat

Accessibilitat