Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consell d'Administració

És l’òrgan que assumeix el govern, l’alta direcció i que fixa les línies d’actuació de l’Institut Municipal de Formació, vetllant pel correcte ús de la potestat de la despesa pública i ajustant-la als principis de legalitat, eficiència i eficàcia.

Actes de les reunions^

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Documents relacionats