Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Escoles de l'Institut Municipal de Formació

L'Institut Municipal de Formació (IMF) és una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) creada per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Aquest organisme públic opera d'acord amb el dret privat i gestiona de forma integral l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, l'Escola Municipal d'Art Arsenal i l'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya.

L'Entitat resta adscrita, a l'efecte legal adient, a la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Tanmateix, i sens perjudici de l'esmentada adscripció formal i orgànica, les relacions amb l'Ajuntament de Vilafranca de l'Escola de Música M. Dolors Calvet tindran lloc principalment amb la regidoria de Cultura, les de l'Escola d'Art Arsenal amb la regidoria d'Ensenyament i l'Escola d'Enoturisme amb la regidoria de Formació i Ocupació.

Contacte: Carrer de la Cort, 14 (Casa de la Vila), 08720 Vilafranca del Penedès. Telèfon: 93 892 03 58.