Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Orientacions generals

 

Si sou una família que està en procés de preinscripció escolar, segur que us heu fet preguntes com: Què he de tenir en compte a l'hora d'escollir l'escola del meu fill? En què m'hauria de fixar quan vagi a les portes obertes? Quines preguntes puc fer durant la visita? Què he de posar a la balança per prendre una bona decisió?

En el llibret 8 orientacions per triar escola de la Fundació Jaume Bofill trobareu algunes propostes que us poden ser de gran utilitat a l'hora d'informar-vos sobre els centres educatius que teniu al vostre entorn, i també algunes orientacions per prendre la decisió.

En aquest procés de la tria d'escola, és important recollir el màxim d'informació, per tal de formar-vos el vostre propi criteri i poder posar a la balança les opcions d'escoles del vostre entorn que millor encaixen amb les necessitats del vostre fill i amb les vostres preferències, tenint també en compte els mecanismes de regulació de matrícula quan la demanda supera l'oferta.

Podríem dir, però, que l'escola ideal per al vostre fill no existeix (ni per a ell ni per a ningú), perquè una escola és un centre on el vostre fill serà educat dins d'un grup i on comptarà amb uns professionals que l'educaran diferent de com l'eduqueu a casa. Senzillament perquè és una escola, no una família, i no té els mateixos objectius ni responsabilitats. Heu de confiar-hi!
 

Què cal tenir en compte a l'hora de sol·licitar una plaça escolar

A l'hora de fer la preinscripció cal tenir en compte el següent:

 • Cal omplir l'imprès de preinscripció oficial indicant els centres sol·licitats per ordre de preferència. Es recomana que s'emplenin les opcions que ofereix l'imprès, de manera que se sol·licitin diversos centres.
 • Cal omplir un únic imprès de sol·licitud, en cas contrari la persona sol·licitant perdrà els drets de prioritat.
 • S'ha de presentar la sol·licitud en el centre demanat en primer lloc, amb la corresponent documentació acreditativa i dins del període indicat en el procés de preinscripció. També es pot presentar a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Vilafranca.
 • Si hi ha més sol·licituds de preinscripció que places per a un centre i nivell concret, s'ha d'establir l'ordre de prioritat a partir d'uns barems determinats.
 • Els punts de barem que corresponen a una sol·licitud queden fixats en funció del centre que s'ha demanat en primera opció, i aquesta puntuació es mantindrà per a tots els centres que s'hagin sol·licitat en fer la preinscripció.
 • El Departament d'Ensenyament atorga a totes les sol·licituds de preinscripció que es presenten a Catalunya un número aleatori. Aquest número serveix per participar al sorteig que ordenarà les llistes de sol·licituds dels centres per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en un centre quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta de places.
 • En tots els casos, l'entitat receptora ha de lliurar a la persona que fa la sol·licitud una còpia datada i segellada acreditativa de la presentació de la sol·licitud.
 • No s'ha de fer cap aportació econòmica en concepte de preinscripció escolar. No es pot condicionar l'admissió al resultat de proves o exàmens, llevat d'aquells previstos legalment que afecten als ensenyaments postobligatoris.
 • En el cas d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.
 • En el cas d'alumnat de nova incorporació en el nostre sistema educatiu (NISE), cal especificar-ho en l'imprès de sol·licitud.
 • La gran majoria de famílies obtenen plaça en algun dels centres que sol·liciten. En cas de no obtenir cap de les places sol·licitades, la comissió d'escolarització ofereix una plaça alternativa.
 • En el cas que la persona sol·licitant, un cop informada, no estigui d'acord amb la plaça oferta, pot presentar la reclamació corresponent.
 • Un cop acabat el procés de la preinscripció o reserva de plaça escolar, caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat, dins de les dates establertes oficialment. En cas de no fer-ho, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.
Accessibilitat