Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informacions importants

Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar 2021-2022.

Presentació de sol·licituds de preinscripció:

Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

Educació secundària obligatòria (ESO)
del 17 al 24 de març de 2021

Pla de transició al treball (PTT)
del 10 al 21 de maig de 2021

Programa de formació i inserció (IFE)
del 10 de maig al 30 de juny de 2021

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny
de l'11 al 17 de maig de 2021

Cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny
del 25 al 31 de maig de 2021

Cursos d'especialització de FP
de l'1 al 7 de juliol de 2021

Accessibilitat