Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Previsió de les dates que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar 2020-2021.

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria
del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny
primera quinzena de maig de 2020

Cicles de grau superior de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny
segona quinzena de maig de 2020

Matrícula

Educació infantil de segon cicle, educació primària i 1r curs d'educació secundària obligatòria
del 16 al 22 de juny de 2020

2n curs d'educació secundària obligatòria
del 29 de juny al 3 de juliol de 2020

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta  inicial:
 • Període de presentació de sol·licituds:
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional:
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matricula: 

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds:
 • Publicació de la llista ordenada difinitiva: 
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): 
 • Publicació de l'oferta definitiva: 
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada (infantil, primària i 1r d'ESO): 
 • Període de matricula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al 2n, 3r i 4t de l'ESO: 
 • Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 

Batxillerat^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: 
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: 

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 
 • Presentació de sol·licituds per a la 2a fase d'admissió de participants en el procés de preinscripció: 
 • Publicació de llista d'admesos al centre: 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Preinscripció

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final:
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera:

Matrícula

 • Període de matrícula ordinària per a alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llista d'espera:

Matrícula

 • Període de matrícula per a alumnes admesos a la preinscripció: 

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral: 
 • Publicació de les relacions baremades: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Termini de reclamació a les relacions baremades de sol·licituds: 
 • Publicació de les relacions baremades un cop resoltes les reclamacions: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 


Matrícula

 • Període de matricula: 

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes (EOI)^

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 •  Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: 
 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: 
 • Presentació presencial de sol·licituds: 
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: 
 • Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 
 • Test de nivell: 
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): 
 • Sorteig per a l'assignació de places: 
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): 
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: