Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta  inicial: 18 de maig de 2020
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 20 al 29 de maig de 2020
 • Presentació presencial de sol·licituds amb cita prèvia: del 26 al 29 de maig de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2020
 • Termini per presentar una reclamació: 8, 9 i 10 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 8 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2020

Matrícula

 • Període de matricula: del 17 al 23 de juny de 2020

 Més informació

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden varia en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 9 de juny de 2020 a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Publicació de l'oferta definitiva: 6 de juliol de 2020
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada (infantil, primària i ESO): del 13 al 17 de juliol de 2020

Batxillerat i batxibac^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial de batxibac: 13 de maig de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds de batxibac i documentació: del 18 al 22 de maig de 2020
 • Publicació de la llista d'admesos al batxibac: 29 de maig de 2020
 • Publicació de l'oferta inicial de batxillerat: 21 de maig de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds de batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins el 4 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions al barem provisional: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 7 al  10 de setembre de 2020

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 29 de maig de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020

Avís: les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar  en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 28 de juliol de 2020
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 7 de setembre de 2020

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de juny de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 28 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 30 de juliol de 2020

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 29 de maig de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020

Avís: les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar  en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Termini per presentar una reclamació: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 28 de juliol de 2020
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 7 de setembre de 2020

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de juny de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
 • Publicació de l'oferta final: 28 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 30 de juliol de 2020

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

Programes de formació i inserció (PFI)^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 20 de maig de 2020
 • Període de presentació de sol·licituds 
  • Programes de Formació i Inserció (PFI) autoritzats. Especialitats:
   Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
   Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 
   Del 25 de maig al 30 de juny de 2020
   Calendari complet de preinscripció i matrícula: aquest enllaç
  • Pla de Transició al Treball (PTT) i Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). Especialitats:
   Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
   Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
   Auxiliar de pintura
   Del 25 de maig al 5 de juny de 2020
   Calendari de preinscripció i matrícula: aquest enllaç

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes (EOI)^

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 • Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: 
 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: 
 • Presentació presencial de sol·licituds: 
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: 
 • Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 
 • Test de nivell: 
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): 
 • Sorteig per a l'assignació de places: 
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): 
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 

Ensenyaments d'Itineraris Formatius Específics^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 23 de juny de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 7 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2020 (al centre)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 13 al 15 de juliol de 2020
 • Llista baremada amb l'assignació definitiva: 17 de juliol de 2020

Matrícula

 • Període de matrícula: del 20 al 24 de juliol de 2020