Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

 • El procés de preinscripció escolar s'inicia amb la preinscripció i acaba amb la formalització de la matrícula.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Així, has d'estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés.

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 5 de maig
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 10 al 21 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny
 • Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 15 de juny

Matrícula

 • Període de matricula: del 16 al 22 de juny

 Més informació

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de març
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO: del 17 a 24 de març
 • Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil, Primària i ESO: fins el 26 de març
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 20 al 26 d'abril utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de maig
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 7 de maig
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 26 al 28 de maig
 • Publicació de l'oferta definitiva: 4 de juny
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 7 de juny

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 2n cicle Educació Infantil, Primària i 1r ESO: del 14 al 18 de juny
 • Període de matricula per als alumnes preinscrits de 2n a 4t d'ESO: del 28 de juny al 2 de juliol

Batxillerat i batxibac^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial de batxibac: 28 d'abril
 • Període de presentació de sol·licituds de batxibac al centre: del 3 al 7 de maig
 • Publicació de la llista d'admesos al batxibac: 17 de maig
 • Publicació de l'oferta inicial de batxillerat: 7 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds de batxillerat: de l'11 al 17 de maig
 • Presentació de documentació: fins el 18 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 8 de juny
 • Presentació de reclamacions al barem provisional: del 9 al 15 de juny utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 9 de juliol

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 12 al 16 de juliol
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 7 al 10 de setembre

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig
 • Presentació de documentació: fins el 18 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 8 de juny
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol

Segona fase d'admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre
 • Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 3 de setembre
 • Publicació de la llista d'admesos: 6 de setembre

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig
 • Presentació de documentació: fins a l'1 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 21 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de juliol
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 16 de juliol

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): del 19 al 23 de juliol

Segona fase d'admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre
 • Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 3 de setembre
 • Publicació de la llista d'admesos: 6 de setembre

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: de l'11 al 17 de maig
 • Presentació de documentació: fins al 18 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 8 de juny
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 23 de juny
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juliol

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 al 16 de juliol

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig
 • Presentació de documentació: fins a l'1 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 21 de juny
 • Termini per presentar reclamacions: del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 8 de juliol
 • Publicació de l'oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 16 de juliol

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): del 19 al 23 de juliol

Programes de formació i inserció (PFI)^

Programes de Formació i Inserció (PFI) autoritzats. Especialitats:
Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021
 • Període de presentació de sol·licituds: del 10 de maig al 30 de juny. (enllaç tràmit seu electrònica pendent de publicació)
 • Xerrada informativa i prova de selecció de l'1 al 2 de juliol
 • Entrevista d'orientació i valoració: del 5 al 13 de juliol. El dia de la xerrada es donarà hora per l'entrevista personal.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos: 16 de juliol

Matricula

 • Període de matriculació: del 6 al 17 de setembre

Pla de Transició al Treball (PTT) i Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). Especialitats:
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de pintura

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021
 • Període de presentació de sol·licituds: del 10 de maig al 21 de maig. (Presencial amb cita prèvia a l'Institut Alt Penedès)
 • Entrevista d'orientació i valoració: del 10 al 28 de maig. 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny.
 • Presentació de reclamacions: del 4 a l'11 de juny.
 • Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 4 de juny.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny.
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos: 6 de juliol.

Matricula

 • Període de matriculació: de l'1 al 10 de setembre

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes (EOI)^

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 • Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol
 • Publicació de l'oferta de places: 23 de juliol
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: del 31 d'agost fins el 3 de setembre a les 14.00 h
 • Presentació presencial de sol·licituds: 3 de setembre fins a les 14.00 h
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: del 31 d'agost al 3 de setembre fins a les 14.00 h
 • Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 6 de setembre
 • Test de nivell: del 7 al 10 de setembre (cal consultar el dia i l'hora al web de cada centre)
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): des de les 12.00 h del 13 de setembre fins a les 12.00 h del 15 de setembre
 • Sorteig per a l'assignació de places: 15 de setembre
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20.00 h del 15 de setembre fins al 17 de setembre
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 21 de setembre des de les 12.00 h (anglès); 22 de setembre des de les 9.00 h (tots els idiomes, anglès inclós)

Ensenyaments d'Itineraris Formatius Específics^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial:
 • Presentació de sol·licituds:
 • Sorteig del número de desempat:
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:
 • Presentació de reclamacions:
 • Llista baremada amb l'assignació definitiva:

Matrícula

 • Període de matrícula:

Ensenyaments impartits en centres de formació d'adults^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 25 de maig
 • Publicació de l'oferta de places: 16 de juny
 • Presentació de sol·licituds: del 21 al 29 de juny
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juliol
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 6 al 12 de juliol
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juliol a les 15.00 h
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 15 de juliol a les 14.00 h

Matricula

 • Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 10 de setembre

 

 

Accessibilitat