Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina Municipal d’Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafranca i el Departament d'Educació de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics del municipi, pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:^

 • Informar-vos dels centres educatius de la ciutat i de la seva oferta educativa.
 • Obtenir informació de què cal fer per sol·licitar una plaça escolar.
 • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matrícula.
 • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.
 • Sol·licitar centre escolar per a l'alumnat nouvingut, una vegada hagi començat el curs.

Funcions de l'OME^

Les oficines municipals d'escolarització tenen les funcions següents:

 • Desenvolupar i aplicar actuacions d'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió.
 • Oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi, especialment en relació amb les seves zones educatives.
 • Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya.
 • Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats.
 • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d'acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d'aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
 • Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.
 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.
 • Altres funcions que se li puguin atribuir relacionades amb les anteriors.

Com contactar-hi?^

L'Oficina Municipal d'Escolarització està situada a l'edifici del Servei d'Educació, al carrer Amàlia Soler, 29
 • Telèfons: 93 892 07 66 - 93 892 03 58
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
 • Correu electrònic: smorato@vilafranca.org
Accessibilitat