Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oficina Municipal d’Escolarització

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilafranca i el Departament d'Educació de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics del municipi, pel que fa a l'escolarització de l'alumnat d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per:^

 • Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.
 • Obtenir informació del que s'ha de fer per sol·licitar una plaça.
 • Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
 • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.

Funcions de l'OME^

 • Inscripció i tramitació del centre escolar per a tots aquells alumnes nouvinguts, una vegada hagi començat el curs.
 • Informar les famílies i a l'alumnat de tota l'oferta educativa dels centres de Vilafranca del Penedès.
 • Supervisar el procès d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen.
 • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives especifiques que permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

Preguntes més freqüents^

Qui ha de sol·licitar la preinscripció? Es pot presentar més d'una sol·licitud? On s'han de portar els papers? Resolem aquestes i altres preguntes en aquest apartat.

Com contactar-hi?^

L'OME està situada a l'edifici de l'Enològica al carrer Amàlia Soler, 29
 • Telèfons: 93 892 07 66 - 93 892 03 58
 • Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda.
 • Correu electrònic: smorato@vilafranca.org
Accessibilitat