Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Calendari de preinscripció i matrícula

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

 • El procés de preinscripció escolar s'inicia amb la preinscripció i acaba amb la formalització de la matrícula.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Primer cicle d'educació infantil^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 

Matrícula

 • Període de matricula: 

 Més informació

Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària: 
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO: 
 • Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil, Primària i ESO: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig públic del número de desempat per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): 
 • Publicació de l'oferta definitiva: 
 • Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al 2n cicle Educació Infantil, Primària i 1r ESO: 
 • Període de matricula per als alumnes preinscrits de 2n a 4t d'ESO: 

Batxillerat i batxibac^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial de batxibac: 
 • Període de presentació de sol·licituds de batxibac al centre: 
 • Publicació de la llista d'admesos al batxibac: 
 • Publicació de l'oferta inicial de batxillerat: 
 • Període de presentació de sol·licituds de batxillerat
 • Presentació de documentació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Presentació de reclamacions al barem provisional: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat:
 • Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat:

Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Presentació de documentació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Segona fase d'admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista d'admesos: 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Presentació de documentació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): 

Segona fase d'admissió

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista d'admesos: 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior^

Cicles formatius de grau mitjà de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Presentació de documentació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar una reclamació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: 

Cicles formatius de grau superior de formació professional

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Presentació de documentació: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 
 • Termini per presentar reclamacions: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 • Publicació de l'oferta final: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos i llistes d'espera: 

Matricula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció (matrícula ordinària): 

Programes de formació i inserció (PFI)^

Programes de Formació i Inserció (PFI) autoritzats. Especialitats:
Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Xerrada informativa i prova de selecció: 
 • Entrevista d'orientació i valoració:
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos: 

Matricula

 • Període de matriculació: 

Pla de Transició al Treball (PTT) i Formació i Aprenentatge Professional (FIAP). Especialitats:
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de pintura

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 
 • Període de presentació de sol·licituds: 
 • Entrevista d'orientació i valoració: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Presentació de reclamacions: 
 • Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 
 • Publicació de la llista d'alumnes admesos: 

Matricula

 • Període de matriculació: 

Ensenyaments d'idiomes en escoles oficials d'idiomes (EOI)^

Preinscripció i matrícula a cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats, primer període:

 • Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris, consultable al web de cada centre: primers de juliol
 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: 
 • Presentació presencial de sol·licituds: 
 • Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten l'exempció del test, només per a alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer, o a primer A en el cas de cursos flexibilitzats: 
 • Sorteig per a l'assignació de places de test de nivell: 
 • Test de nivell: 
 • Tria d'horari a l'aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): 
 • Sorteig per a l'assignació de places: 
 • Període de matriculació en línia (alumnes admesos): 
 • Període de matriculació en línia de les places vacants: 

Ensenyaments d'Itineraris Formatius Específics^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial:
 • Presentació de sol·licituds:
 • Sorteig del número de desempat:
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:
 • Presentació de reclamacions:
 • Llista baremada amb l'assignació definitiva:

Matrícula

 • Període de matrícula:

Ensenyaments impartits en centres de formació d'adults^

Preinscripció

 • Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 
 • Publicació de l'oferta de places: 
 • Presentació de sol·licituds: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 
 • Sorteig del número de desempat: 
 • Termini de presentació de reclamacions a la puntuació provisional: 
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 
 • Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 

Matricula

 • Matrícula dels alumnes admesos: 
 • Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: 
Accessibilitat