Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Ajuts a l’escolarització

L’Ajuntament de Vilafranca ha convocat per al curs escolar 2019-2020 el Programa d’ajuts econòmics a l’escolarització. L’objecte de la convocatòria és establir el procediment de concessió de subvencions que aportin recursos addicionals als centres educatiu de Vilafranca que presten el Servei d'Educació de Catalunya i que estan finançats amb fons públics.

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els centres educatius de Vilafranca que tinguin alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides i que imparteixin segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial.

La finalitat d’aquestes subvencions és evitar la discriminació d'aquest alumnat, suplint les aportacions que les famílies no poden realitzar i que han de servir perquè l’alumnat pugui adquirir els materials necessaris per a l’activitat lectiva i perquè no es quedi al marge de les activitats que organitza el centre en horari lectiu i tenen un cost econòmic.

Podeu trobar més informació sobre el Programa d'ajuts a l'escolarització a l'apartat de tràmits del web municipal: Programa.

Accessibilitat