Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El servei d'Ensenyament

L'Ajuntament de Vilafranca, conscient de la importància que té l'educació pel present i pel futur de la població, col·labora amb els centres educatius, tira endavant accions pròpies i participa en totes les iniciatives relacionades amb la formació dels vilafranquins i vilafranquines. 

Pel que fa a l'atenció i informació a les famílies, el servei d'educació col·labora activament en l'escolarització de l'alumnat, participa en les comissions de garanties d'admissió i gestiona les peticions de plaça dels alumnes que arriben al llarg del curs. Tot això es fa a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

El suport concret als centres educatius d'infantil i primària va des de la contractació dels conserges, a la neteja, passant pel manteniment i millora dels edificis. També, a banda d'una relació constant amb els equips directius, hi ha representació municipal als consells escolars de totes les escoles i instituts, suport a les accions col·lectives de les associacions de mares i pares o ajuts econòmics per a la participació en activitats.

L'Ajuntament és el titular d'una xarxa de llars municipals d'infants que situen Vilafranca com una de les ciutats amb un percentatge més elevat d'oferta pública de places, d'una gran qualitat, en la primera etapa d'educació infantil. L'Ajuntament també és titular d'una Escola d'Art i d'una Escola de Música. Diversos departaments de l'Ajuntament configuren una oferta d'activitats de suport (sensibilització musical, assistència a espectacles, tallers mediambientals, exposicions, etc.).

Accessibilitat