Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Perfil del contractant i e.FACT

L'Institut Municipal de Formació:

  • No fa campanyes de publicitat ni de comunicació institucional
  • Publica anuncis informatius de les ofertes de treball i de formació de les seves Escoles
  • Bústia de lliurament de Factures Electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1376
  • Codis DIR3:
    • Òrgan Gestor: LA0007091
    • Unitat tramitadora: LA0007091
    • Oficina Comptable: LA0007091

Documents relacionats