Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Comptes Anuals Auditats

L'Institut Municipal de Formació:

  • No fa campanyes de publicitat ni de comunicació institucional
  • Publica anuncis informatius de les ofertes de treball i de formació de les seves Escoles